Naar inhoud Naar navigatie

Welkom in de werkwinkel

Werk voor mensen met een beperking. Op deze website kunt u zoeken naar vacatures, dagbestedinglocaties voor kwetsbare burgers, mensen met een beperking of chronische ziekte. Een consulent van de MEE organisatie in uw regio neemt dan contact met u op om samen te kijken naar uw vraag en eventueel te kijken welke organisatie ( bijvoorbeeld wijkteam, gemeenteloket, ect.) uw vraag verder kan oppakken. Mist u een organisatie op deze website, geef het hier aan ons door. Uitleg afkortingen. Lees verder ook de disclaimer.

Advertenties

Advertentiemogelijkheden