Meedoen werkt!

Stichting Saga

Terug naar overzicht

Werkaanbod

Soort werk

Creatief, Productie, Dienstverlening, Groen, Huishoudelijk, Logistiek, Montage, Techniek

Algemene beschrijving

Stichting Saga is een leerwerkplek voor mensen met een begeleidingsvraag op het gebied van werken en richt zich op mensen die op dit moment onvoldoende in staat zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Er zijn mensen die om wat voor reden dan ook extra ondersteuning naar werk nodig hebben. Mensen die graag (weer) aan de slag willen maar waarbij de stap naar betaald werk nog te groot is kunnen bij Stichting Saga terecht.
De route bestaat uit een startperiode (oriëntatie en observatie), waarna een plan wordt gemaakt waarmee de cliënt aan de slag gaat met zijn persoonlijke doelen. (activering).
Stichting Saga heeft expertise op het gebied van vergroten van zelfvertrouwen en kwaliteiten op het gebied van arbeidsvoorbereiding en training. Participeren bij Stichting Saga is laagdrempelig, veilig en biedt mogelijkheden om te ontdekken en persoonlijk te groeien. Wij werken vraaggericht, kijkend naar individuele mo-gelijkheden en wensen. De diversiteit aan cliënten die bij ons komen zorgt ervoor dat ze allemaal verschil-lende kwaliteiten hebben en daar elkaar ook in kunnen ondersteunen en aanvullen. Samenwerken met mensen die anders zijn dan jij, dagen je uit om op een nieuwe manier te denken.

We zijn een kleinschalige onderneming. We werken met twee begeleiders in directe nabijheid, er is een duidelijke structuur en korte communicatielijnen. We bedienen maximaal tien klanten per dagdeel.
We hebben een plek gecreëerd waarin iedereen zichzelf mag zijn en zijn of haar ding kan doen.

Stichting Saga maakt middels MELBA-methodiek een persoonlijk profiel van de arbeidscompetenties. Hiermee wordt inzichtelijk naar de opdrachtgever of de cliënt in staat is te starten met een vervolgtraject.

Toeleiding naar betaald werk

Ja

Rolstoel toegankelijk

Nee

Beschrijving soort werk

Cliënten hebben de mogelijkheid te kiezen voor de werkzaamheden die het beste
bij hen passen en hen het meeste aanspreken.

Wat moet je kunnen om deel te nemen?

motivatie

Situering in wijk

platteland

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer <200m

Mogelijke werktijden

Ochtend Middag Avond
Maandag x x
Dinsdag x
Woensdag x x
Donderdag x x
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Werktijden worden waar nodig aangepast aan de mogelijkheden

Getoonde informatie onjuist? Tip ›

Soort beperking

Autisme en normale begaafdheid, Autisme en verstandelijke beperking, Chronische ziekte, Gedragsproblemen, Licht verstandelijke beperking, Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Overig, Psychiatrische beperking, Psychische beperking, Verstandelijke beperking

Omschrijving werkomgeving

We zijn landelijk gelegen in het buitengebied van Mariaheide. We werken op onze vaste locatie's. Maar op vraag ook bij lokale ondernemers in de omgeving.

Wat kun je er leren

Stichting Saga stelt zich tot doel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen op de participatie-ladder en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Het is van belang om, door het opheffen van belemmeringen en het versterken van competenties en zelf-vertrouwen, de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Werken biedt structuur en ritme, doorbreekt het sociaal isolement, geeft zelfvertrouwen en bij de deelnemer wordt duidelijk welke kwaliteiten en interesses ze hebben en welke belemmeringen er (nog) spelen die aandacht verdienen.

Groepsgrootte

5 tot 10 medewerkers

Begeleiding

Enige, Gemiddeld, Intensief, Zeer intensief

Verzorging

Geen, Enige

Verpleging

Geen

Omschrijving

Mensen die graag (weer) aan de slag willen maar waarbij de stap naar betaald werk nog te groot is kunnen bij Stichting Saga terecht. De route bestaat uit een startperiode (oriëntatie en observatie), waarna een plan wordt gemaakt waarmee de client aan de slag gaat met zijn persoonlijke doelen. (activering).
Stichting Saga heeft expertise op het gebied van vergroten van zelfvertrouwen en kwaliteiten op het gebied van arbeidsvoorbereiding en training. Participeren bij Stichting Saga is laagdrempelig, veilig en biedt moge-lijkheden om te ontdekken en persoonlijk te groeien. Wij werken vraaggericht, kijkend naar individuele mo-gelijkheden en wensen. De diversiteit aan cliënten die bij ons komen zorgt ervoor dat ze allemaal verschil-lende kwaliteiten hebben en daar elkaar ook in kunnen ondersteunen en aanvullen. We zijn een kleinschali-ge onderneming. We werken met twee begeleiders in directe nabijheid, er is een duidelijke structuur en korte communicatielijnen. We bedienen maximaal tien klanten per dagdeel.
Stichting Saga maakt middels MELBA-methodiek een persoonlijk profiel van de arbeidscompetenties. Hiermee wordt inzichtelijk naar de opdrachtgever of de cliënt in staat is te starten met een vervolgtraject.

Gedragsregulering

Ja

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in dit aanbod of wil je extra informatie? Vul onderstaand formulier in en de (zorg) aanbieder zal contact met je opnemen.