Naar inhoud Naar navigatie

ACT Werkt!

ACT Werkt! Is een organisatie die zich richt op mensen die een steun in de rug kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken. Wij hanteren een persoonlijke en maatgerichte aanpak. Wij vinden het belangrijk om naast iemand te staan en samen doelen te bereiken. Ieder mens is uniek en voor ieder geldt dus een aanpak die aansluit bij de persoon.

De letters ACT staan voor de drie divisies waarin wij werkzaam zijn, te weten: Arbeidsbegeleiding, Coaching & Counselling en Thuisbegeleiding.

Hierbij kunt u denken aan begeleiding in de thuissfeer, op school en op het werk. Wij bieden ondersteuning aan mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld mensen met een autismespectrumstoornis en/of ADHD. Daarnaast bieden wij coaching & counselling aan voor mensen die in hun werk- of privésituatie kortdurende ondersteuning nodig hebben om datgene wat hen in het dagelijks leven belemmert, onder controle te krijgen.

ACT Werkt! heeft een jobcoachlicentie in samenwerking met het UWV. Dit betekent dat wij ingezet kunnen worden als jobcoach om te ondersteunen, bemiddelen en begeleiden waar nodig op de werkvloer. Dit kan zijn tussen de persoon die ondersteuning nodig heeft en zijn collega's of werkgever. Maar hierbij kunt u ook denken aan het op de juiste wijze faciliteren van de werkplek zodat de werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. Tevens kunnen wij IRO (individuele re-integratie overeenkomst) trajecten aanbieden is samenwerking met het UWV en Wouters Work & Health Solutions. Onze arbeidsbegeleidingstrajecten worden samen met u vormgegeven volgens de methodiek Supported Employment.

Zodra u met ons contact heeft opgenomen, komen wij langs voor een vrijblijvend intakegesprek. Het intakegesprek is tweeledig, aan de ene kant willen we helder en duidelijk uitzoeken wat de hulpvraag is. Aan de andere kant dienen wij te besluiten of wij als ACT Werkt! de passende begeleiding kunnen bieden bij deze hulpvraag.

Willen we na dit intakegesprek met elkaar in zee gaan, dan maken we concrete afspraken over duur, intensiteit en vorm. Mocht er geen match zijn tussen vraag en aanbod, dan zoeken wij samen met u naar een passend alternatief.