Naar inhoud Naar navigatie

Omschrijving afkortingen

Afkortingen (diverse)

NAH Niet aangeboren hersenletsel
PGB Persoonsgebonden Budget
WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning
WLZ Wet langdurige zorg
ZIN Zorg in natura
ZZP Zorgzwaarte pakket


Onderwijsvormen

LO Lager onderwijs
VSO Voortgezet speciaal onderwijs
LBO Lager beroepsonderwijs
(V)MBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
HBO Hoger beroepsonderwijs
WO Wetenschappelijk onderwijs

 

Symbolen

< Dichterbij dan
> Verder weg dan