Naar inhoud Naar navigatie

Algemeen

Wat kan MEE voor u doen?

Werk vinden is niet altijd makkelijk. Zeker niet voor kwetsbare burgers. Maar u hoeft het niet alleen te doen. Samen met u en uw familie, vrienden of kennissen kijken we naar de mogelijkheden. Een stagetraject, een betaalde baan, een beschutte werkplek of dagbesteding. We kijken samen wat het beste bij u past. Ook helpen we bij de overgang van school naar werk, als dat nodig is. We regelen de begeleiding of zorg die nodig is. Als u moeilijkheden tegenkomt op het werk, zoeken we naar een oplossing. En we ondersteunen uw werkgever en collega’s – bijvoorbeeld door informatie te geven over uw beperking of chronische ziekte.
Wilt u weten wat MEE voor u kan doen? Klik dan hier voor een MEE-organisatie bij u in de buurt.

Wetten en regels

Arbeid

Bij arbeid gaat het om werken bij een ‘gewoon’ bedrijf onder reguliere voorwaarden. Men noemt het ook werken op de ‘vrije arbeidmarkt’.
U bent in dienst bij een werkgever en hebt een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als u werkt via een uitzendbureau. Maar u kunt ook werken op basis van een nul-urencontract of een jaarcontract.
U krijgt in ieder geval salaris voor uw werk. U hebt afspraken gemaakt met uw werkgever over het werk dat u moet doen. En u hebt als werknemer bepaalde rechten, maar ook plichten.

Werken bij een ‘gewoon’ bedrijf kan soms ook met bijzondere voorzieningen. Voorzieningen die het makkelijker maken om uw werk te doen of dit voor langere tijd vol te houden. Bijvoorbeeld een aanpassing van de werkplek voor slechtzienden of slechthorenden. Of begeleiding op het werk door een jobcoach. Soms kan ook een deel van het salaris betaald worden vanuit een Wajong of WIA-uitkering. Deze voorzieningen worden toegekend door het UWV.
MEE kan ondersteunen bij de aanvraag van deze voorzieningen.

Hierbij 3 do's voor sollicitaties 2018

Dagbesteding

Om te kunnen werken binnen de dagbesteding heeft u een indicatie ‘begeleiding groep’ nodig. Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor deze indicatie terecht bij uw gemeente. MEE kan u helpen bij het aanvragen van zo’n indicatie.

De indicatie wordt afgegeven in de vorm van ZIN of PGB. Dat gaat over de manier waarop er voor uw dagbestedingplaats wordt betaald. ZIN betekent Zorg in Natura. Dat wil zeggen dat het geld direct naar de (zorg-) aanbieder van de dagbesteding van uw keuze gaat. PGB betekent Persoonsgebonden Budget. U betaalt uit dit PGB dan zelf aan de (zorg-) aanbieder van de dagbesteding van uw keuze. De ZIN of PGB voor dagbesteding wordt betaald vanuit de gemeente.

U bent vrij om te kiezen bij welke zorgaanbieder u wilt gaan werken. Er moet natuurlijk wel een geschikte plek voor u zijn. De MEE werkwinkel geeft een overzicht van de mogelijkheden. Kijk goed of een werkplek bij uw mogelijkheden past. U kunt daarover ook met een consulent van MEE praten.

Werken binnen de dagbesteding kan voor een wisselend aantal uren per week. Van bijvoorbeeld één dagdeel (4 uur) tot negen dagdelen (36 uur). U kunt werken op verschillende locaties van één zorgaanbieder of bij meerdere zorgaanbieders.

Als u werkt binnen de dagbesteding krijgt u geen salaris of loon. U kunt soms wel in aanmerking komen voor vergoeding van de vervoerskosten. U werkt met behoud van uitkering, meestal een Wajong-uitkering. Kijk voor meer informatie de website van het UWV.
 

Omschrijvingen sectoren dagbesteding

Belevingsgerichte dagactiviteit

Bij belevingsgerichte activiteiten staat de deelnemer zelf centraal. Het gaat om zijn of haar welbevinden. De activiteiten zijn grofweg te verdelen in: beweging, sfeer, zintuiglijk en spel. Beweging (zwemmen, wandelen of bewegen op muziek) wordt ingezet ter verbetering van de conditie en de motoriek van de cliënt. Sfeer en gezelligheid zijn er om sociale contacten te ontwikkelen. Zintuiglijke activiteiten zijn gericht op het prikkelen van de cliënten of juist op het tot rust laten. Het is vooral gericht op de (ontwikkeling) van het individu. Vaak zijn de activiteiten binnenshuis, maar het kan zeker ook buitenshuis zijn.
Naar het totaal overzicht.

Creatief

In deze sector kunnen mensen hun creatieve talenten laten zien. Ze maken kunstzinnige voorwerpen voor de verkoop aan particulieren, of er wordt geleverd aan andere bedrijven. Denkt u vooral aan het werken in ateliers. De groep telt ongeveer vijf tot 15 personen.
Belangrijke producten zijn keramische voorwerpen zoals vazen of schalen. Deze worden vaak ook beschilderd. Er wordt met papier gewerkt, bijvoorbeeld het maken van papier-maché producten of het versieren van wenskaarten. Het werken met textiel, het maken van manden, sieraden, schilderen of bloemschikken zien we ook vaak.
Het werk is meestal binnen. Een goede handvaardig is gewenst. De werkdruk is over het algemeen beperkt. De deelnemers kiezen vaak zelf hun activiteit. De gemiddelde leeftijd is wat hoger dan in de overige sectoren
Naar het totaal overzicht.

Dienstverlening, zorg en huishoudelijk

Werk waarbij de zorg voor mensen en het leveren van diensten aan anderen centraal staat. Bijvoorbeeld de was doen, schoonmaken, een (brood)maaltijd klaarmaken en bedden opmaken.
De taken zijn deels standaard, maar er is ook maatwerk afhankelijk van de persoon of klant. Er wordt een beroep gedaan op fysieke, maar ook contactuele vaardigheden. Nauwkeurigheid is belangrijk. Er wordt meestal in kleine groepjes gewerkt. Men werkt voornamelijk binnen en soms op wisselende plekken.
Naar het totaal overzicht.

Groen en dieren

Het werken in het groen of met dieren is vaak in de buitenlucht. Het zijn vooral doe-activiteiten. Denk aan een bloemen- of plantenkwekerij, het werken op een boerderij, in een dierenasiel of het plantsoenonderhoud.
Voor dieren is het belangrijk dat u zorgzaam bent. U moet ook niet bang zijn voor fysiek inspannend werk of dat uw handen vies worden. Soms wisselt u van werkplek. Binnen deze sector werk u vaak alleen, maar u moet ook met anderen kunnen samenwerken.
Naar het totaal overzicht.

 

Productie, montage, grafisch, ICT en techniek

(Ondersteunend) werk gericht op het maken van producten voor de verkoop. Bijvoorbeeld producten in elkaar zetten, lampen en spuiten monteren, reclamefolders vouwen, bloempotten beschilderen, werken met eenvoudig gereedschap.
Het gaat vooral om seriematig werk met eenduidige en herhaalbare handelingen. Vaak handenarbeid. Er wordt vooral een beroep gedaan op fysieke vaardigheden, bijvoorbeeld bij het werken met machines en/of gereedschap. Het werk is meestal binnen, in een bedrijfsruimte, op een vaste locatie. Kunnen samenwerken en werken onder leiding is belangrijk. Daarnaast is doorzettingsvermogen nodig.
Naar het totaal overzicht.
 

Winkel en Horeca

Vooral commercieel werk waarbij gastvrijheid belangrijk is. Het werk is vaak in een winkel of restaurant.
U moet met (keuken)apparatuur kunnen leren omgaan. U vindt het leuk om klanten het naar hun zin te maken. Op een aantal werkplekken staat u langdurig. U werkt meestal in kleine groepen. U moet tegen een beperkte vorm van werkdruk kunnen. Als u in een winkel werkt, wordt soms verwacht dat u ook op koopavonden en zaterdagen werkt.
Naar het totaal overzicht.